Wat is ACT?


​ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Dit is een derde generatie gedragstherapie die je helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt (Acceptance), zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment).  ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden:  • Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen;
  • Defusie: Afstand nemen van je gedachten;
  • Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld);
  • Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu;
  • Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt;
  • Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden.


Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat je mentaal flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zo zeer het reduceren van ongewenste gedachten en gevoelens, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; je ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.